Wat is een pro deo advocaat strafrecht?

Een pro deo advocaat strafrecht, is een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat die u bijstaat, maar die door de Staat wordt betaald. Een pro deo advocaat wordt vaak ook wel een advocaat van onvermogen of een toevoegingsadvocaat genoemd. Het pro deo advocaat valt binnen het stelsel van gesubsideerde rechtsbijstand, ook vaak gefinancierde rechtsbijstand genoemd.

Pro deo

Pro deo betekent ook letterlijk “voor god”. Met pro deo wordt een dienst bedoeld die gratis wordt verleend. In het geval van een pro deo advocaat, wordt dus de gratis rechtsbijstand door een advocaat bedoeld. De rechtsbijstand van een pro deo advocaat is echter niet altijd geheel gratis. In sommige gevallen dient u, als cliënt, een bij wet vastgestelde geringe eigen bijdrage te betalen.

Eigen bijdrage

Indien u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hoeft u niet het normale honorarium van de advocaat te betalen. U hoeft niet te vrezen dat u uiteindelijk met een hoge rekening van de advocaat wordt geconfronteerd. Als cliënt betaalt u hoogstens een geringe eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen in het peiljaar. In sommige gevallen hoeft u zelfs helemaal niets te betalen.

Strafrecht

In het strafrecht komt u voor de meeste zaken wel in aanmerking voor een pro deo advocaat. Wordt u verdacht van een strafbaar feit, en hebt u een dagvaarding ontvangen, dan hebt u altijd recht op een pro deo advocaat. Hetzelfde geldt wanneer er nog geen dagvaarding is uitgereikt, maar er bepaalde onderzoeken (bijv. horen getuigen) moeten plaatsvinden waardoor de onmiddellijke rechtsbijstand van een advocaat noodzakelijk is. Verder hebt u altijd recht op een piketadvocaat (ook pro deo) vanaf het moment dat u door de politie bent aangehouden. Verwacht u dat u binnenkort wordt aangehouden, dan doet u er verstandig aan om vooraf contact met ons op te nemen.

Ook in strafzaken waarin u klaagt over in beslag genomen goederen, invordering en inhouding van uw rijbewijs, het uitblijven van vervolging (12 Sv), of waarin u zich als benadeelde partij wilt voegen in een strafzaak, kunt u voor een pro deo advocaat in aanmerking komen.

Dit overzicht is niet uitputtend. Staat uw zaak niet bij de voorbeelden genoemd, neem dan eerst even contact met ons op om te weten of u in aanmerking kunt komen voor een in het strafrecht gespecialiseerde pro deo advocaat. In alle gevallen geldt wel dat u wel op basis van uw inkomen en vermogen in het peiljaar voor een pro deo advocaat in aanmerking moet komen.

Kantonzaken en verkeersboetes (met uitz. van gijzelingszaken) zijn uitgesloten van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. In die zaken komt u niet in aanmerking voor een pro deo advocaat.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden