Gefinancierde rechtsbijstand strafrecht

Wanneer u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt de overheid de kosten van rechtsbijstand. U hoeft alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. Bij gefinancierde rechtsbijstand is het dus de Staat die de kosten van de advocaat voor u betaalt. U procedeert (bijna) gratis. Op die manier kunnen ook mensen die anders geen advocaat zouden kunnen betalen, worden bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Wanneer gefinancierde rechtsbijstand?

Of ook u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen van twee jaar terug, het zogeheten peiljaar. Als dat onder de daarvoor geldende inkomens- en vermogensgrens ligt, hebt u recht op een pro deo advocaat en dus op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De inkomensgrens ligt ongeveer op € 26.000,00 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders met kinderen. Voor personen die met een ander samenwonen, in die zin dat er sprake is van een relatie, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen van hen beiden. De inkomensgrens ligt dan op ongeveer € 37.000,00 (gezamenlijk!). Het maakt niet uit of u in het peiljaar (dus 2 jaar geleden) nog wel of niet samenwoonde; alleen dit jaar is bepalend voor de vraag of u met een ander samenwoont.

De precieze inkomens- en vermogensgrenzen voor gefinancierde rechtsbijstand vindt u hier:

Actuele inkomens- en vermogensgrenzen gefinancierde rechtsbijstand

Peiljaarverlegging voor gefinancierde rechtsbijstand

Is uw inkomen dit jaar minimaal 15% lager dan dat van twee jaar geleden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een peiljaarverlegging. Na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand moet u dan direct een peiljaarverlegging aanvragen, waarbij u feitelijk aan de Raad voor Rechtsbijstand vraagt om ter bepaling van de gefinancierde rechtsbijstand en de hoogte van de eigen bijdrage niet te kijken naar uw inkomen van twee jaar geleden, maar naar een door u geschat inkomen voor het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Aanvraag gefinancierde rechtsbijstand

Denkt u dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan moet u dit direct aan u uw advocaat laten weten. De advocaat kan een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij bepalen vervolgens aan de hand van de inkomen- en vermogensgegevens bij de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor gefinancierde rechtsbijstand? Neem dan even contact met ons op.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden