In welke zaken kan ik bijstand krijgen van een pro deo advocaat strafrecht?

Om voor een pro deo advocaat strafrecht in aanmerking te komen, is niet alleen van belang dat uw inkomen en vermogen binnen de wettelijk vastgestelde grenzen valt, maar ook wordt er gekeken naar het soort strafzaak. Sommige strafzaken zijn namelijk uitgesloten van de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vrijwel alle strafzaken

Gelukkig is het zo geregeld dat u in de meeste strafzaken wel recht hebt op een pro deo advocaat strafrecht. In de volgende gevallen hebt u zeker recht op een toevoeging van een advocaat:

 • Alle strafzaken bij de politierechter
 • Alle strafzaken bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank
 • Alle strafzaken bij het gerechtshof (tenzij hoger beroep na uitspraak kantonrechter)
 • Alle strafzaken bij de Hoge Raad

Vanaf dagvaarding

Het recht op toevoeging van een pro deo advocaat strafrecht ontstaat echter pas vanaf het moment dat u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting bij de politierechter, meervoudige kamer of het gerechtshof. Toch is ons advies om niet tot dat moment te wachten voordat u de zaak bij ons aanmeldt.

Ook in de voorfase van de strafzaak is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat. Een advocaat kan dan voor u alvast het dossier bij de politie opvragen, en samen met u de verdedigingsstrategie bepalen. Afhankelijk daarvan kan dan tijdig aan de officier van justitie of de rechter-commissaris gevraagd worden om nader onderzoek te doen, zoals het horen van getuigen of deskundigen. Op die manier kan de advocaat proberen uw strafzaak in uw voordeel te beïnvloeden.

Jeugdstrafzaken

In jeugdstrafzaken heeft de minderjarige verdachte altijd recht op een pro deo advocaat strafrecht. De rechtbank of het gerechtshof zal dan een last tot toevoeging van een advocaat afgeven. Wat men vaak niet weet is dat u niet gebonden bent aan de advocaat die door de rechtbank is toegevoegd. U kunt zelf ook een eigen pro deo advocaat kiezen, die  uw minderjarige zoon of dochter zal bijstaan tijdens de strafzaak. Het voordeel van een eigen advocaat via ons netwerk is dat u er altijd zeker van bent dat uw zoon of dochter wordt bijgestaan door een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat, die kennis van zaken en voldoende ervaring heeft om uw kind adequaat bij te staan. Dat is per slot van rekening toch ook wat u voor uw zoon of dochter wil: de beste rechtsbijstand, voor het beste resultaat?

Kantonrechterszaken

In strafzaken die (in eerste aanleg) bij de kantonrechter dienen, wordt in beginsel geen toevoeging afgegeven. Dit komt omdat de Raad voor Rechtsbijstand er in de beoordeling van deze aanvragen er (onterecht) vanuit gaat dat deze zaken voldoende eenvoudig zijn voor een verdachte om zelf goed verweer te kunnen voeren.

Er geldt echter twee uitzonderingen. In sommige strafzaken bij de kantonrechter wordt wel een toevoeging voor een pro deo advocaat afgegeven indien:

 • er sprake is van bijzondere feitelijke of juridische ingewikkeldheid of
 • er sprake is van zwaarwegende belangen van de rechtzoekende.

Voorbeelden van zwaarwegende belangen van de rechtzoekende kunnen zijn:

 • dreigend baanverlies (bijv. invordering rijbewijs en u hebt het rijbewijs nodig voor zijn werk);
 • asielzoekers of vreemdelingen, waarbij de uitkomst van de strafprocedure van invloed kan zijn op de asiel- of vreemdelingenstatus;
 • vordering tot hechtenis (=gevangenisstraf);
 • onderbreking maatschappelijk traject (bijv. u bent bezig om zijn/haar leven weer ‘op de rit’ te krijgen).
 • Gijzelingszaken (kort geding opheffing gijzeling!)

De meest voorkomende zaken waar wel een toevoeging voor wordt afgegeven zijn de hele forse snelheidsovertredingen en het geregeld rijden zonder rijbewijs (waardoor hechtenis dreigt)

In de zogenaamde Wet-Mulder-feiten waar het gaat om simpele overtredingen zoals te hard rijden (tot 30 km/u te hard, en door rood rijden, en waarbij u eerst beroep hebt ingesteld bij de officier van justitie, en daarna beroep bij de kantonrechter kunt u NOOIT worden bijgestaan door een pro deo advocaat. Hier wordt geen toevoeging voor afgegeven.

Enkele andere gevallen

Verder worden er in de wet- en regelgeving van de Raad voor Rechtsbijstand nog enkele andere gevallen genoemd waarin toevoeging van een pro deo advocaat strafrecht mogelijk is:

 • Invordering en inhouding rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol of drugs, of een forse snelheidsoverschrijving (> 50 km/u)
 • Beklag tegen beslag van goederen
 • Bijstand getuige (indien getuige zichzelf kan belasten)
 • Bezwaarschrift tegen het opslaan van DNA van een veroordeelde in een databank
 • Zitting in verband met voorwaardelijke invrijheidstelling
 • Oplegging ISD-maatregel en tussentijdse beoordeling daarvan
 • Beklag ex art 12 Sv. over het uitblijven van vervolging
 • Bezwaarschrift tegen omzetting werkstraf naar vervangende hechtenis
 • Zitting in verband met vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf
 • Bijstand aan benadeelde partij (zedendelicten en ernstig geweldsmisdrijf)

Twijfel?

Twijfelt u of u in uw geval recht hebt op een toevoeging van een pro deo advocaat strafrecht? Neem dan gerust even contact met ons op, en leg uw zaak aan ons voor. Wij kunnen u dan snel adviseren. U kunt ons mailen via info@strafrechtadvocatennetwerk.nl

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden