Wanneer pro deo advocaat strafrecht?

Inkomens- en vermogensgrenzen pro deo advocaat strafrecht

Of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht is met name afhankelijk van uw inkomen in het peiljaar.

Peiljaar

Het peiljaar is het jaar waarnaar de Raad voor Rechtsbijstand kijkt om te beoordelen of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht. Het peiljaar is altijd 2 jaar geleden. Voorbeeld: bij een aanvraag van een toevoeging van een pro deo advocaat op 2 januari 2024, wordt gekeken naar het inkomen in 2022.

Verzamelinkomen

Bepalend is het verzamelinkomen in het peiljaar. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Het gaat om het inkomen dat door de Belastingdienst is vastgesteld op basis van uw aangifte. Indien u geen aangifte heeft gedaan, dan wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen dat de Belastingdienst heeft vastgesteld op basis van de bij hen bekende gegevens. Het gaat om het totaal van alle inkomsten en de aftrekposten in de volgende 3 boxen:
 • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning (ook uitkering)
 • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
Op zich hoeft u uw verzamelinkomen niet precies te weten. Het is alleen voor uzelf prettig om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht, en om te weten welke eigen bijdrage u kunt verwachten. TIP: Als u nog een brief hebt van de Belastingdienst met de vaststelling van uw aangifte in het peiljaar, dan kunt u op de achterzijde het verzamelinkomen vinden. Eventueel zou u nog kunnen proberen om telefonisch contact op te nemen met de Belastingdienst via (0800)0543 of kunt u met DigiD een inkomensverklaring in het peiljaar opvragen via de website van de Belastingdienst.

Tabel inkomensgrenzen

De volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen gelden in 2024 (op basis van uw verzamelinkomen in 2022):
Alleenstaanden  Eigen   Bijdrage Gehuwd,   samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
t/m €  22.100 € 165 t/m €   30.700
€ 21.301 -   € 22.800 € 356 € 30.701 -  € 31.800
€ 22.801 -   € 24.200 € 534 € 31.801 -  € 33.300
€ 24.201 -   € 26.200 € 714 € 33.301 -  € 37.200
€ 26.201 -   € 31.100 € 891 € 37.201 -  € 44.000
Boven de    € 31.100  AFWIJZING Boven de   € 44.000
 Let op
 • Bij alle strafzaken krijgt u automatisch een korting van € 61,00 op de eigen bijdrage. Deze korting reeds verwerkt in bovenstaande tabel.
 • In geval van bijstand aan het slachtoffer van een geweldsmisdrijf of zedendelict en de bijstand aan de benadeelde partij word geen eigen bijdrage opgelegd.
 • Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Dan komt u in alle gevallen in de laagste categorie eigen bijdrage
 • Bij een vrijspraak of sepot krijgt u later de eigen bijdrage geheel terug
 Uitleg
 • Alleenstaanden moeten kijken naar de inkomensgrenzen aan de linkerzijde van de tabel
 • Indien de aanvrager van de toevoeging gehuwd is of samenwoont met een partner, dan is ook het inkomen van de partner van belang voor de beoordeling van de toevoegingsaanvraag, en gelden de inkomensgrenzen aan de rechterzijde van de tabel
 • In geval van een alleenstaande ouder waarbij het minderjarige kind(eren) hoofdzakelijk bij die ouder wonen, gelden de inkomensgrenzen aan de rechterzijde van de tabel
> Inkomensgrenzen bij Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Peiljaarverlegging

Indien u verwacht dat uw inkomen dit jaar minimaal 15% lager is dan uw inkomen van twee jaar geleden, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Dat zou kunnen betekenen dat u een lagere eigen bijdrage opgelegd krijgt of toch in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, waar dat op basis van uw inkomen van twee jaar geleden niet mogelijk was. Heeft u dit jaar minder inkomen dan twee jaar geleden, dan is dit misschien mogelijk voor u. Meer informatie over peiljaarverlegging >

Vermogensgrens

Verder geldt er nog een vermogensgrens:
 • Uw vermogen mag in het peiljaar niet meer zijn geweest dan: € 36.952,00
 • Het heffingsvrije vermogen voor thuiswonende kinderen is per 1 januari 2012 afgeschaft.
N.B. een eigen woning telt niet mee als vermogen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden