Peiljaarverlegging

Een peiljaarverlegging houdt in dat u de Raad voor Rechtsbijstand vraagt om voor de afgifte van de toevoeging en/of het opleggen van de eigen bijdrage niet te kijken naar twee jaar geleden als beoordelingsjaar voor het inkomen en vermogen, maar naar het huidige jaar.

Redenen peiljaarverlegging

Een peiljaarverlegging kan bijvoorbeeld worden gevraagd indien u twee jaar geleden betaald werk had, en dat u kort geleden bent ontslagen, waardoor u verwacht dat u dit jaar minder inkomen zult hebben. Ook wanneer u achteruit bent gegaan op uw uitkering e.d. omdat u bent teruggevallen van WW naar bijstand, kan een peiljaarverlegging zinvol zijn.

Voorwaarden peiljaarverlegging

Een peiljaarverlegging kunt u aanvragen wanneer uw huidige inkomen minimaal 15% minder bedraagt ten opzichte van uw inkomen in het peiljaar (2 jaar geleden). Wanneer u meent dat de eigen bijdrage te hoog is, omdat uw inkomen twee jaar geleden minimaal 15% hoger was dan nu, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Ook wanneer de toevoegingsaanvraag is afgewezen op uw inkomen van twee jaar geleden, kunt u een aanvraag voor een peiljaarverlegging indienen. is door het daarvoor bestemde formulier te downloaden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoe vraag ik een peiljaarverlegging aan?

Een peiljaarverlegging moet u zelf aanvragen nadat u de beslissing op de toevoegingaanvraag van de Raad voor Rechtsbijstand hebt ontvangen. U moet daarvoor gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt het formulier hier downloaden. U moet het formulier gebruiken van het jaar waarin de aanvraag voor de toevoeging is gedaan. Is de aanvraag voor een toevoeging gedaan op 2 januari 2019, dan gebruikt u het formulier "peiljaarverlegging 2019 (bij peiljaar 2017)".  U vindt de datum van de aanvraag op de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand die u toegestuurd krijgt/hebt gekregen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u ook een informatiebrochure met toelichting voor het invullen van het formulier peiljaarverlegging.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden