Kosten pro deo advocaat strafrecht

Een pro deo advocaat heeft voor u tot voordeel dat u niet zelf de kosten van rechtsbijstand hoeft te betalen. De Staat betaalt voor u de advocaat.

Eigen bijdrage

Wel betaalt u – afhankelijk van uw inkomen in het peiljaar – een geringe eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, vindt u in de tabel van de inkomensgrenzen. Bij een vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of sepot krijgt u de betaalde eigen bijdrage overigens weer terug. Ook kunt u de eigen bijdrage terugkrijgen via de bijzondere bijstand in het kader van de Wet Werk en Bijstand (Wwb). U moet daarvoor zelf een aanvraag indienen bij uw gemeente.

Naast de eigen bijdrage betaalt u geen andere kosten.

Geen eigen bijdrage

In sommige gevallen hoeft u zelfs helemaal geen eigen bijdrage te betalen. De rechtsbijstand van de advocaat is dan volledig gratis. Alle kosten van rechtsbijstand worden dan vergoed door de Staat. Het gaat dan om de volgende gevallen:

Last tot toevoeging (artikel 43 Wrb)
Indien door de rechtbank een last tot toevoeging is afgegeven, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Een last tot toevoeging wordt onder meer afgegeven indien u als verdachte bij de raadkamer van de rechtbank bent geweest en deze de gevangenhouding heeft bepaald. Het gaat dan om de fase van het voorarrest.

Ook in strafzaken in eerste aanleg en in hoger beroep waarbij de verdachte bij het begaan van het feit nog minderjarig was, wordt een last tot toevoeging afgegeven. Het gaat dan om een jeugdstrafzaken.

Ook wanneer getuigen gehoord moeten worden via de rechter-commissaris kan een last tot toevoeging worden afgegeven.

Slachtoffer zeden- of geweldsmisdrijven (artikel 44 lid 4 Wrb)
Aan slachtoffers van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven wordt een pro deo advocaat toegevoegd voor de bijstand in de strafzaak en het opstellen en indienen van een voegingsformulier benadeelde partij, zonder dat het slachtoffer een eigen bijdrage hoeft te betalen. De rechtsbijstand is dus kosteloos.

Gedetineerden
Ook bij gedetineerden kan een last tot toevoeging worden afgegeven door de rechtbank. Indien er een aanvraag om een toevoeging is ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand, moet er een eigen verklaring vrijheidsontneming (een door de cliënt ondertekende standaardverklaring) worden meegestuurd, waarna de eigen bijdrage op nihil wordt gesteld.

Ook vermogende cliënten die normaal gesproken op basis van de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen niet in aanmerking zouden komen voor een pro deo advocaat, kunnen een pro deo advocaat krijgen als ze in detentie zitten.

> Meer informatie gratis advocaat bij detentie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden